Xeyirli işin faydası

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Xeyirli işin faydası
Müəllif: Abbasqulu ağa Bakıxanov


Bir qocanı gördü cavan bir əmir,
Ki, bağında zəhmət çəkib qoz əkir.
Gülüb dedi: «Ey zavallı biləsən,
Dərd qalacaq sənə bunca zəhmətdən.
Başqa ömür lazımdır ki, bu ağac,
Meyvə verib, dərdinə olsun əlac?».
Qoca dedi: «Ey şöhrətli hökmdar,
Başqaları əkdi, yedik, nə olar?
İndi də biz zəhmət qəbul edərək,
Nəsillərçin qoz ağacı becərək.
Yaxşılığın budur rəsmi dünyada,
Yaxşılıq et, səni salsın el yada».
Əmir onun sözlərini xoşladı,
Neçə dinar çıxarıb bağışladı.
Qoca dedi: «Çoxu əkdi və illər--
Gözlədi ki, əkdiyi versin səmər.
Mən əkirdim başqalarçın, güldü baxt,
Məhsul aldım zəhmətimdən əkən vaxt.
El üçün kim girişərsə bir işə,
Özü dəxi xeyir görər həmişə».
Qüdsi, bu xoş sözlərin nə xeyri var,
Dediyini işdə eylə aşikar.