Yandım eşqindǝn ǝya, gül yüzlü dildar, üştǝ gör

Vikimənbə saytından
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
Yandım eşqindən əya, güz yüzlü dildar, üştə gör
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiYandım eşqindǝn ǝya, gül yüzlü dildar, üştǝ gör,
Sǝnsizin alǝmdǝ gǝzmǝk oldu dişvar, üştǝ gör.

Sinǝmin suzindǝn ey dilbǝr, yanır ǝrşilǝ fǝrş,
Ağlaram bülbül kimi bivǝsl-gülzar, üştǝ gör.

Lalǝtǝk bǝnzim saralmışdır fǝraqindǝn sǝnin.
Olmuşam dilxǝstǝvü mǝcruhü bimar, üştǝ gör.

Əhdü peymanını mǝndǝn ey pǝri, sındırma gǝl,
Kim, mǝnǝ zülm eylǝmişdir, cövri-ǝğyar, üştǝ gör.

Bu Xǝtai şol büti-tǝrsa cǝmalın görgǝcin,
Rahibi-deyr olduvü bağladı zünnar, üştǝ gör.