Yara yar

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Yara yar
Müəllif: Aşıq Alı
dodaqdəyməz cığalı təcnis
Mənbə: Niftalı Göyçəli (2017). "Göyçə ustadları" (antologiya), I hissə. (az). Bakı: "Elm və təhsil". ISBN 978-9952-8176-1-2. 2017-11-23 tarixində arxivləşdirilib. 2017-11-23 tarixində istifadə olunub.

Qəddah qəhr eyləsə, dərdi sər artar,
Sədasından həsrət qalar yara yar.[1]
Aşiq sənsən yara yar,[2]
Dərd səddini yar, a yar.[3]
Tənha qalan haraylar,
Dada yetiş, yar, a yar.[4]
Hədyan ərz eyləsə nadan lisanı,[5]
Sadiq qalar sənə aqil yar ayar.[6]

Dərdikeş qayəsi dərdə sarıdı,[7]
Əyirdi dərdləri dərdə sarıdı.[8]
Aşiq dərdə sarıdı,[9]
Dərd əsiri sarıdı.[10]
Qəsrin şahə layiqdi,
Nədən rəngi sarıdı?[11]
Canansız xanələr dərd əsarıdı,[12]
Əhli-hallar yar dərdinə yarayar.[13]

Qəhrin sədasına tərsalar ağlar,[14]
Can naçar qalanda, tər salar ağlar.[15]
Aşiq tər salar, ağlar,
Yaylıq tər salar, ağlar.[16]
Haqqına ar alana,[17]
Desən, tərs alar, ağlar.[18]
Alı yaddan çara tərs alar, ağlar,[19]
Yar yaranda, sayalanar yara, yar.[20]

İzahlar[redaktə]

 1. yarın yardan ayrı düşməsi
 2. sən aşiqin yarısan
 3. yarmaq, dağıtmaq
 4. yara müraciət
 5. nadan dedi-qodusunu yayanlara inanmayan
 6. yar səni başa düşər, anlayar-ayar
 7. dərd çəkənin yönü dərdə tərəfdi-sarıdı
 8. dərdin üstünə dərd gətirdi-sarıdı
 9. aşiq dərdə meillidi-sarıdı
 10. dərd çəkənin rəngi sarıdı
 11. rəngi niyə sarı rəngdədi
 12. dərd bazarı-əsarıdı
 13. yarayar-kömək edər
 14. tufandan, qiyamətdən Yaradana inanmayan, naümidlər
 15. dəhşətə gələr, qorxarlar, inananlar Tanrıdan kömək diləyər. dərdinə əlac tapmayan düşünməkdən, hərarətdən tərləyər
 16. Yaylıqla təri silərkən sarı ləkə -tər salar, islanar, sıxanda
 17. su tökülər-ağlar
 18. şərxətərə öyüd versən, tərs anlayar-hikməti dərk etməz
 19. canı yanmayan dərdinin çarəsini tərs deyər-qurtarmazsan
 20. ağlarsan-əzab çəkərsən. yara-sayalanar-qurtarar