Yatmışdım, guşuma gəldi bir səda

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Yatmışdım, guşuma gəldi bir səda
Müəllif: Aşıq Musa

Yatmışdım, guşuma gəldi bir səda,
Oyandım, əyləşib bir alişan şah.
Durdum, salam verdim, mən oldum agah,
Dedi: nə yatıbsan, qümbeyi-zinallah?!

Allahın izniylə mənə dur dedi;
Buyurdu Qənbərə: “badə ver”, – dedi.
Şəhadət barmağın tutdu, “gör”, – dedi,
Göstərdi bir cavan, eylədi agah.

Agah oldum, mən görəndə yarımı,
Unutdum ağlımı, hişü səriəni,
Külli dövlətimi, tamam varımı
Dedi qorxma, qorxma, mənəm Seyfullah.

Seyfullah deyəndə, mən oldum bələd,
O dəmdə payına etdim ziyarət.
Ağıl çıxdı başdan, oldum bitaqət,
Dilimdə dolandı “lailahəilləllah”.

Lailahəilləllah dilimdə bu gün,
Yerlərə ləngərdi, göylərə sütun.
Çəkib Zülfüqarı, aşkar etdi din,
Haqqa dost olana göstərdi irah.

İrahınan gedən bulmaz müşgülü,
Bir ismin “hələta”, bir ismin “Vəli”.
Cəbrayılın ustadısan, ya Əli!
Sirlərini kimsə bilməz cabəcah.

Cabəcah deməkdə haqqa aslansan,
Pərdeyi-hicabda alma bölənsən.
Mehracın yolunda xatəm alansan,
Səni necə əziz xəlq etdi Allah!

Allahın şirisən, özün pürhünər,
Yahu deyib, zikr edərdi Zülfüqar.
Tamaşaya durdu göydə mələklər,
Hüsnündən dərc oldu nuri təcəllah.

Nuru görən ömrü gedər yüz ilə,
Neçə qatar nər-mayası düzülə.
Bir saatda yüz min dəftər yazıla,
Vəsfin boşa gəlməz vallahü billah.

Billahi sənsən vəsfdə aşkar,
Dəstimlə paylanır saqiyi-kövsər.
Aləmi xəlq edən ya pərvərdiyar,
Səndə rəhm çoxdu, Musada günah.