Yazgınan - Göndərrəm

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Yazgınan - Göndərrəm
Müəllif: Əli Musa oğluAşıq Musa
Mənbə: Aşıq Musa, "Əsərləri" (tərtib edəni:İslam Ələsgər), Bakı, "Elm və təhsil", 2013.

Əli
Ata, sən gedirsən qürbət ellərə,
Unutma Vətənu xana, yazgınan.
Əgər qasid gəlsə sənin yanından,
Namə göndər mən cavana, yazgınan.

Aşıq Musa
Başına döndüyüm, gülüzlü oğul,
Döndərmə bağrımı qana, göndərrəm.
Eşitsən sözümü, eylərəm nağıl,
Yönüm düşsə hansı yana, göndərrəm

Əli
Nə qədər axtarsan qərib elləri,
Çıxartma qəlbindən biz bülbülləri.
Salgınan yadına şirin dilləri,
Keçirtmə həftəni sana, yazgınan.

Aşıq Musa
Bir danışın görüm, təzə bülbüllər,
Qumru tək açılıb oxuyan dillər.
Unutmam adınız, eylərəm
Keçirtməm həftəni sana, göndərrəm.

Əli
Əlinin sözünü eşitsən əgər,
Ey nuri-didarım, istəkli pədər,
Gəlib-gedənlərdən naməni göndər,
Xəstə könül gəlsin cana, yazgınan.

Aşıq Musa
Ey Musanın çeşmi-nuri-didarı,
Mən deyim yerbəyer, eşidin barı.
Pozmaram heç zaman əhdi, ilqarı,
Səfər etsəm nə məkana, göndərrəm.