Zəhi, cəvahiri-ehsani-amə mədəni-xas

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Zəhi, cəvahiri-ehsani-amə mədəni-xas
Müəllif: Məhəmməd Füzuli
Mənbə: Məhəmməd Füzuli. Əsərləri. Altı cilddə. I cild. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005. s.166.

Zəhi, cəvahiri-ehsani-amə mə’dəni-xas,
Düri-şəfa’ət üçün bəhri-rəhmətə qəvvas.

Yetib hüzurinə me’rac vəqti qılmışlar,
Qəmər hüsuli-məasir, Süheyl kəsbi-xəvas.

Fələk həm ol gecə bulmuş səfa ki, sufi tək
Qərar tutmayıb, olmuş o bəzmdə rəqqas.

Rəhi-mütabi’ətindir təriqi-fövzü nəcat,
Həvayi-mərhəmətindir ümidi-xeyrü xilas.

Təfaxür eylə, Füzuli kim, ondan özgə degil
Sana zəmanədə nəqşi-səhifeyi-ixlas.