"Əkinçi", 28 aprel 1876, №8/Elan

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
"Əkinçi", 28 aprel 1876, №8

Daxiliyyə


Badkubədə olan məxsusi bank bəyan edir ki, gələn may ayının 24-də, yə'ni cəmadiələvvəl ayının 14-də ki, çaharşənbə günü ola, sübh saat 10-da zikr olan bankın hüzurunda Məhəmmədkazım Hacı Axundovun zaloqu ki, 9 tay və 5 boçka saxsı qabdır, onun bankdan borc elədiyi 900 manat əvəzində füruş olacaq. Zikr olan mal 1800 manata qiymət olunub, Qafqaz Merkuri kampaniyasının anbarında saxlanır.