Şamdan bəy

Vikimənbə saytından
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
Şamdan bəy (1895)
Müəllif: Nəriman Nərimanov
4 məclisdə komediya


ӘFRADİ-ӘHLİ-MӘCLİS
 
Y u s i f-- mәdәniyyәtli, qulluq edәn cavan oğlan, Avropa libasında.
Q u l u-- Yusifin nökәri.
X ә d i c ә-- Yusifin nişanlısı, 19 yaşında.
H a c ı İ b r a h i m-- Xәdicәnin atası, 40 yaşında.
N i g a r-- onun övrәti, 50 yaşında.
N a z l ı-- onun qulluqçusu, 20 yaşında.
N i y a z b ә y-- Xәdicәnin dayısı, 40 yaşında, çәrkәzi libasında.
Ş a m d a n b ә y-- Yusifin dostu, 30 yaşında, çәrkәzi libasında, bığı yoğun.
S u l t a n, M u r a d, R ә s u l-- Yusifin dostları, cavan oğlanlar, 30 yaşında. Kimi Avropa
libasında vә kimi çәrkәzi libasında.
R z a b ә y, H e y d ә r b ә y, N ә c ә f b ә y-- Şәhәrin mütәşәxxis bәylәrindәn, 40 yaşında,çәrkәzi libasında.
C ә f ә r-- Hacı İbrahimin nökәri.
P ә r z a d q a r ı-- qoca övrәt, 50 yaşında.
 

Mündəricat[redaktə]