Bir-bir

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Bir-bir
Müəllif: Ağdabanlı şair Qurban
Mənbə: Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası: Qoşma

Qəmər üz, qadanı bu canım alsın,
Sallanıb gələndə otağa bir-bir.
Diləfrüzün şöləsində dolansın,
Olsun pərvanələr sadağa bir-bir.

Gözə qoruq yoxdu, dilə qadağa,
Olum gözlərinə qurban, sadağa,
Şəhdi-zülal, bal tökülüb dodağa,
Öpəsən, xal düşə buxağa bir-bir.

Yaşmaq altdan o tər buxaq görünür,
Əzizlənib kəlağaya bürünür,
Onu görən xəstə olur, sürünür,
Məcnun kimi düşür bu dağa bir-bir.

Günəş də tanıyır o mahtabanı,
Qırmızı gül yanağından utanı,
Öldür qurtar, həsrət qoyma Qurbanı,
Qohum-qardaş gəlsin sorağa bir-bir.