Hədisi-tövbəni at bir kənara, badə gətir!

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Hədisi-tövbəni at bir kənara, badə gətir!
Müəllif: Xaqani Şirvani
Tərcümə edən:Əliağa Vahid


Hədisi-tövbəni at bir kənara, badə gətir!
Xumarı dəf eləmə, mən xumara badə gətir!

Rəva deyil iki qiblə namaz, ya badə,
Nəmazə hövsala yoxdur, etibara badə gətir!

Demə: səhər gülə oxşar, qara gecə mişkə,
О ətrü rəngdə mey tap, bu zara badə gətir!

Könüldə dini tutub, vermə yol xürafatə,
Ki, mane olmaya mən meyküsarə badə gətir!

Ömür keçir yaxasın yırtaraq, ətəklə onu,
Salıb bu məclisə, ol biqərarə badə gətir!

Şərab carçısına hazıram deyəm "ləbbeyk",
Mənimlə həmdəm olan dosta, yarə badə gətir!

Səhər duası nədir, istərəm səhər qədəhin,
İcazə al, məni-büxtiyarə badə gətir!

Behiştin arxına, Xaqani, ehtiyacın yox,
Behişt ürəkdi, dur ol cuybarə, badə gətir!