Nədir

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Nədir
Müəllif: Aşıq Məhərrəm Alçalı
Mənbə: Qara Namazov, "El çələngi" (xalq şeirindən seçmələr), Bakı, 2004.

 
Barilahim, divan budur.
Yetişən dada nədir?
Müxənnəs haqqı unudub,
Heç salmır yada, nədir?
Kirmə nadan məçlisinə,
Qədirbilən olmasa,
Hərcayı hədyan söyləyər,
Bəy nədir, gəda nədir?

Əsli-zatı halal olan
Çaşqın olmaz binadan;
Mətləbinə tez yetirər
Yeri, göyü yaradan.
Tərk eyləyən sovmü salat
Əlin çəksin üqbadan;
Titrəyər dizi Siratda,
Heç tapmaz çara nədir.

Ey Məhərrəm, dosta yetir:
Dostdan-dosta al olmaz.
Həqiqətdən dərs almayan,
Təriqətdən hal olmaz;
Şəriətdə kamil olan
Yetgin olar, kal olmaz;
Gəşt eyləyər dəryalarda,
Çay nədir, ada nədir.