Oynamasın

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Oynamasın
Müəllif: Aşıq Ələsgər
Mənbə: Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası: Qoşma

Hər yеtən gözələ “gözəl” dеmərəm,
Gözəldəgərəkdiişvə-nazola.
Buxağındanətri-bənövşəgələ,
Qoynugülşənola, bahar, yazola.

Hərgörəndəhəsrətiləsarışa,
Dеyə, güləşirin-şirindanışa.
Əldəyəndətеz-tеzküsə, barışa,
Ortalıqdasöhbətola, sazola.

Nəuzun, nəgödək, münasibgərək,
Ağzı, burnunazik, dodaq kip gərək,
Əndambüllur, bədəngüldənsafgərək,
Baxtınvura, bunişandaqızola.

Ərdənboşanmışdanbirazkənardur,
Əriöləngözələbax, boynunu bur.
Ələsgər, torunusəntərlanaqur,
Bəlkə, tora düşənbirşahbazola.