Quran

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Wikimedia Commonsda
Quran ilə əlaqədar müxtəlif fayllar var.

Surələr[redaktə]

 1. Fatihə surəsi
 2. Bəqərə surəsi
 3. Ali-İmran surəsi
 4. Nisa surəsi
 5. Maidə surəsi
 6. Ənam ‏ surəsi
 7. Əraf surəsi
 8. Ənfal ‏ surəsi
 9. Tövbə surəsi
 10. Yunus surəsi
 11. Hud surəsi
 12. Yusif surəsi
 13. Rəd surəsi
 14. İbrahim ‏ surəsi
 15. Hicr surəsi
 16. Nəhl surəsi
 17. İsra surəsi
 18. Kəhf ‏ surəsi
 19. Məryəm surəsi
 20. Taha ‏ surəsi
 21. Ənbiya surəsi
 22. Həcc ‏ surəsi
 23. Muminun surəsi
 24. Nur surəsi
 25. Furqan ‏ surəsi
 26. Şuəra surəsi
 27. Nəml ‏ surəsi
 28. Qəsəs ‏ surəsi
 29. Ənkəbut ‏ surəsi
 30. Rum ‏surəsi
 31. Loğman ‏surəsi
 32. Səcdə surəsi
 33. Əhzab ‏ surəsi
 34. Səba surəsi
 35. Fatir surəsi
 36. Yasin surəsi
 37. Saffat ‏ surəsi
 38. Sad surəsi
 39. Zumər surəsi
 40. Mumin surəsi
 41. Fussilət ‏ surəsi
 42. Şura surəsi
 43. Zuxruf ‏ surəsi
 44. Duxan ‏ surəsi
 45. Casiyə surəsi
 46. Əhqaf ‏ surəsi
 47. Məhəmməd surəsi
 48. Fəth surəsi
 49. Hucurat surəsi ‏
 50. Qaf surəsi
 51. Zariyat surəsi
 52. Tur surəsi
 53. Nəcm surəsi
 54. Qəmər surəsi
 55. Rəhman surəsi ‏
 56. Vaqiə surəsi
 57. Hədid surəsi
 58. Mucadələ surəsi
 59. Həşr surəsi
 60. Mumtəhinə surəsi
 61. Səff ‏ surəsi
 62. Cumuə surəsi
 63. Munafiqun ‏ surəsi
 64. Təğabun surəsi
 65. Talaq surəsi‏
 66. Təhrim surəsi
 67. Mulk surəsi
 68. Nun surəsi
 69. Haqqə surəsi
 70. Məaric surəsi
 71. Nuh surəsi
 72. Cinn surəsi
 73. Muzzəmmil‏ surəsi
 74. Muddəssir surəsi
 75. Qiyamə surəsi
 76. ‏İnsan surəsi
 77. Mursəlat surəsi
 78. Nəbə surəsi
 79. Naziat ‏ surəsi
 80. Əbəsə ‏ surəsi
 81. Təkvir surəsi
 82. İnfitar surəsi
 83. Mutəffifin surəsi
 84. İnşiqaq ‏ surəsi
 85. Buruc ‏ surəsi
 86. Tariq surəsi
 87. Əla surəsi
 88. Ğaşiyə surəsi
 89. Fəcr surəsi
 90. Bələd surəsi
 91. Şəms ‏ surəsi
 92. Leyl ‏ surəsi
 93. Zuha ‏ surəsi
 94. İnşirah surəsi
 95. Tin surəsi
 96. Ələq surəsi
 97. Qədr surəsi
 98. Bəyyinə surəsi
 99. Zilzal surəsi
 100. Adiyat ‏surəsi
 101. Qariə surəsi
 102. Təkasur surəsi
 103. Əsr surəsi
 104. Huməzə surəsi
 105. Fil surəsi
 106. Qureyş surəsi‏
 107. Maun‏ surəsi
 108. Kovsər surəsi
 109. Kafirun surəsi
 110. Nəsr surəsi
 111. Əbu Ləhəb surəsi
 112. İxlas surəsi
 113. Fələq surəsi
 114. Nas surəsi

İstinadlar[redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə]

Wikipedia logo Quran haqqında Vikipediyada məqalə var.