Quran (A.Mehdiyev və D.Cəfərli tərcüməsi)/Əl-Ğaşiyə surəsi

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Əl-Əla surəsi Quran. Əl-Ğaşiyə surəsi

Tərcüməçilər: Ağabala MehdiyevDürdanə Cəfərli
Əl-Fəcr surəsi


0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.
1. (Dəhşəti bütün aləmi) bürüyəcək hadisənin (Qiyamətin) xəbəri sənə yetişdimi?
2. O gün (bəzi) üzlər zəlil və çökmüş olar.
3. Onlar (əbəs yerə) səy edənlər, zəhmətə düşənlərdir. (Onların dünyəvi əməlləri axirət əzab-əziyyətinə səbəb olar). Yaxud da axirət əzabının içərisində əziyyət çəkənlərdir.
4. Çox hərarətli oda girəcəklər, onun hərarətini dadacaq və yanacaqlar.
5. Qaynar bulaqdan içirdiləcəklər.
6. Onların yeməyi qurumuş, acı tikandan başqa bir şey olmaz. (Onu heç heyvanlar da yeməz).
7. (O yemək onları) nə kökəldər və nə də aclıqdan qurtarar.
8. O gün (bəzi) üzlər (isə) şad və təravətli olar.
9. Onlar öz (dünyəvi) səylərindən razı və xoşnud olacaqlar.
10. Ali və uca məqamlı Cənnətdə olarlar.
11. Əsla orada boş və bihudə bir söz eşitməzsən və eşitməzlər.
12. Orada daim axan bulaq var.
13. Orada uca, qiymətli taxtlar var.
14. (Bulağın yanında onların qarşısına) piyalələr qoyulmuşdur.
15. Bir–birinin yanına düzülmüş yastıqlar
16. (Və döşənmiş, dəbdəbəli) xalçalar (vardır)
17. Məgər onlar dəvəyə baxmırlarmı ki, necə yaradılmışdır?
18. Və göyü (görmürlər) ki, necə ucaldılmışdır?
19. Və dağlara (baxmırlar) ki, (yerin səthinə) necə mıxlanmış və qamətləri dikəlmişdir?
20. Və bu yeri (görmürlər) ki, necə döşənmiş və düzənlənmişdır?
21. Belə isə, öyüd – nəsihət ver ki, sən (Peyğəmbər olaraq) ancaq öyüd – nəsihət verənsən.
22. Sən onların üzərində hakim deyilsən (onların qəlbinə hakim deyilsən ki, onları iman gətirməyə məcbur edəsən, nə də onların cəmiyyətlərinə hakim deyilsən ki, zorla hökm yürüdəsən və nə onların talelərinə hakim deyilsən ki, onlara axirət cəzası verəsən).
23. (Öyüd – nəsihət verməyinə davam et,) lakin kim (sənin öyüd – nəsihətindən sonra) üz çevirər və kafir olarsa,
24. Allah ona ən böyük əzabla əzab verər.
25. Şübhəsiz ki, onların axır dönüşü Bizə tərəfdir!
26. Bu zaman, şübhəsiz, onları haqq-hesaba çəkmək də Bizim öhdəmizədir.