Vikimənbə:Günün mətni/aprel 15

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search

Ya rəb, kərəm et, ol büti-mehparə qayıtsın
Heyran xanım

Ya rəb, kərəm et, ol büti-mehparə qayıtsın,
Bir rəhm eləsin bu dili-bimarə, qayıtsın.

Bu dil ki ona mənzil idi, oldu xərabə,
Əzm etsə əgər yar dəxi, harə qayıtsın?

Şanə çəkibən çin-çin elə, sal üzə zülfün,
Qüllab kimi ucları rüxsarə qayıtsın.

Mürqi-dili-zarim genə avarə qalıbdır,
Zülfün xəmin aç, ta ki, bu avarə qayıtsın.

Ardını oxu...