Vikimənbə:Günün mətni/fevral 16

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search

Üstünə
Cəfər Cabbarlı

Bax, dəyənəklə gəlmişəm indi Babanın üstünə;
Pərdə çəkir neçin belə yaxşı-yamanın üstünə!?

Baxanda hər tərəf, bizim bu sərsəri cəmaətə,
Mahal əmrdir, gözüm dolaşmasın qəbahətə.
Yetər bu işlər, ay Baba, de bəs haçan nəhayətə?
Cahan olubsa mürtəkib bu bədrəviş cinayətə,
Qoşun yığıb, hücum edə bütün cahanın üstünə!

Cahan cahan deyil daha, züluma aşiyanədir,
Qalıbsa ədlü rəhmdən boş ad, o da fəsanədir;
Bin tərəhhüm etsə də, yəqin ki, xainanədir.
Baba! Zəmanə bircə bax ki, gör nə cür zəmanədir?
Tülkü də diş qıcırdadır şiri-jəyanın üstünə!

Ardını oxu...