Vikimənbə:Günün mətni/iyul 5

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search

Qəzəl
Sabit Şəqaqi

Әnbәrin rayiheyi-türreyi-canan gәtirir,
Lütf ilә badi-sәba dәrdimә dәrman gәtirir.

Deyirәm qasidә: get nameyi-cananı gәtir,
O gedir sürәt ilә qәtlimә fәrman gәtirir.

Mәn dedim iikhәti-zülfün gәtir, ey badi-sәba,
O gedir başıma sevdayi-pәrişan gәtirir.

Zülf düşgәc yüzünә didәlәrim әşk tökәr,
Gün üzün әbr haçan bağlasa, baran gәtirir.

Baxıb ol şiveyi-rәftarә, töküb qanlı yaşım,
Mәn bilirdim ki, bu göz başıma çox qan gәtirir.

Küfri-zülfün ürәfa rәxneyi-iman dedilәr,
Bu necә küfrdü kim, hәr görәn iman gәtirir?!

Mәrdümi-didәlәrim hicr günü Nuhasa,
O qәdәr әşk tökәr, axırı tufan gәtirir.

Sabita, şükr elә, hәr izzәt üçün zillәt var,
Demәdin vәsl süruri qәmi-hicran gәtirir?!

Ardını oxu...