Vikimənbə:Günün mətni/iyun 29

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search

Şahnamə və yaxud Qacarnamə
Cəfər Cabbarlı

Ərrəhman... əlləməl-Quran,
Xələqəl-insan... əlləməhül-bəyan.
İndi ki, böylə oldu, sən də dayan,
Söyləyim mən də bir kiçik dastan,
Bəlli olsun, sonunda yaxşı, yaman.
Qatışıb çünki cin-vəl insan,
Fəbiəyyi alayi rəbbiküma tükəzziban.

Vardı məşriq zəmində bir İran,
Bir cədəlgah idi o xeyli zaman.
Hər yerindən duran taxıb tacı,
Keçirib kef içində bir dövran.
Taxtına əyləşirdi peydərpey
Hər səhər kim oyansa tez yuxudan.
Bir zaman hökmranlıq etmişdir
Əlli Sasaniyan, beş-altı kəyan.
Sonra Əfşarilər, nələr, kimlər,
Müxtəsər, dalbadal filan-filan,
Fəbiəyyi alayi rübbiküma tükəzziban.

Ardını oxu...