Vikimənbə:Günün mətni/mart 3

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search

Səvadi-büqeyi Bağdad çeşmi-həft kişvərdir
Məhəmməd Füzuli

Səvadi-büqeyi Bağdad çeşmi-həft kişvərdir,
Çiraği-mərdümi nuri-ədalətdən münəvvərdir.

Qamu ətrafına abi-həyati-ədldir cari,
Cəmii-əhlinə tövfiqi-cəmiyyət müyəssərdir.

Süruri müttəsil, zövqi dəmadəm, neməti bihədd,
Fəzasi afiyətəfza, həvasi ruhpərvərdir.

Sürur əhlinə zənciri-təəllüq heyət əczası,
Səri-afaqə baruyi-həsari-hisni əfsərdir.

Binayi-büqeyi-məqbuli əhli-xeyrə mənzilgəh,
Bəsiti-xaki-paki övliyaül-lahə bəstərdir.

Rəvadır övliya bürci demək ol büqəyi-pakə
Ki, hər əllaməyə mənzilgəhü hər elmə məzhərdir.

Ardını oxu...