Silmə qeydləri

Jump to navigation Jump to search

Ən son silinmiş səhifələrin siyahısı.

Qeydlər
(ən yeni | ən əvvəlki) Göstər (50 daha yeni | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • 05:05, 28 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Harri Potter və fəlsəfə daşı səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '{{Sil|Müəlliflik hüququ olmadan yayımlanıb.}}' (və tarixçədə fəaliyyəti qeyd edilən yeganə istifadəçi 'Ədəbiyyat sevər'))
 • 05:05, 28 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər İstifadəçi:ClydeMcConachy səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '{{delete|Spam}} Hi there! :) My name is Clyde, [http://7qoav1.dcv[http://itech.ru/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps://www.piaspa.in/call-girls-in-nariman-point.html%3EEscorts+in+Nariman+Point+%E2%80%93+Pia+Spa+Nariman+Point%3C/a%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0;url%3Dhttps://www.piaspa.in/call-girls-in-kolkata.html+/%3E Bara Bazar Escorts][http://static.3.203.76.144.clients.your-server.de/phpinfo.php?a%5B%5D=Khar+escorts+%28%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.piasp...')
 • 05:05, 28 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bağnmm işvə birlə qılır yara qəmzəsi səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '#redirectYarəb, nə nur imiş ki, məni yaxdı narına')
 • 06:15, 27 iyun 2022 MediaWiki default müzakirə Fəaliyyətlər MediaViki:Group-accountcreator səhifəsini sildi (No longer required)
 • 16:29, 26 iyun 2022 Martin Urbanec müzakirə Fəaliyyətlər İstifadəçi müzakirəsi:DutchTina istiqamətləndirməsini yenidən yazmaq üçün sildi ("İstifadəçi müzakirəsi:Metaverse" səhifəsinin adını dəyişməyə yer açmaq üçün silinmişdir)
 • 10:33, 26 iyun 2022 1234qwer1234qwer4 müzakirə Fəaliyyətlər İstifadəçi:AlenaMcNicoll30 səhifəsini sildi (Spam (global sysop action))
 • 10:33, 26 iyun 2022 1234qwer1234qwer4 müzakirə Fəaliyyətlər Treatments For Dry Skin səhifəsini sildi (Spam (global sysop action))
 • 08:31, 23 iyun 2022 EVRRVE. müzakirə Fəaliyyətlər İstifadəçi müzakirəsi:EVRRVE. istiqamətləndirməsini yenidən yazmaq üçün sildi ("İstifadəçi müzakirəsi:EVRRVE" səhifəsinin adını dəyişməyə yer açmaq üçün silinmişdir) Teqlər: Mobil redaktə Mobil veb redaktə
 • 08:31, 23 iyun 2022 EVRRVE. müzakirə Fəaliyyətlər İstifadəçi:EVRRVE. istiqamətləndirməsini yenidən yazmaq üçün sildi ("İstifadəçi:EVRRVE" səhifəsinin adını dəyişməyə yer açmaq üçün silinmişdir) Teqlər: Mobil redaktə Mobil veb redaktə
 • 08:19, 22 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 22 səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '22 saylı imtahan bileti 1.Sabit, dəyişən, ümumi və orta istehsal xərclər. Sabit və dəyişən xərcləri də bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Istehsalın həcminin dəyişməsindən asılı olmayaraq olduğu kimi qalan xərclərə sabit xərclər deyilir (FC – ingiliscə fixedcosts). Sabit xərclər firmaların istehsal avadanlıqlarının mövcudluğu ilə əlaqədardır və buna görə də hətta həmin avadanlıqlardan istifadə olunmadıqda da ö...')
 • 08:19, 22 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 20 səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '20 saylı imtahan bileti 1.Kapitalın dövriyyəsi və dövriyyə vaxtı: istehsal vaxtı və tədavül vaxtı. Investisiya ehtiyatlarının birdəfəlik əməliyyat kimi deyil, fasiləsiz, daim təkrarlanan bir proses kimi nəzərdən keçirilən dövranına onun dövriyyəsi deyilir. Investisiya ehtiyatlarının hərəkəti müəyyən dövr ərzində baş verir.Onların istehsal və tədavül mərhələlərindən keçdikləri vaxt dövriyyə vaxtı adlanır.Başqa söz...')
 • 08:19, 22 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 18 səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '18 saylı imtahan bileti 1.Firma haqqında konsepsiyalar: mənfəətin maksimumlaşdırılması, menecer nəzəriyyəsi, firmanın miqyasının maksimumlaşdırılması, firmanın davranışı haqqında nəzəriyyə. Mənfəətin maksimallaşdırılması nəzəriyyəsi İqtisadi ədəbiyyatda firmanın (müəssisənin) fəaliyyəti haqqında müxtəlif nəzəriyyəl...' (və tarixçədə fəaliyyəti qeyd edilən yeganə istifadəçi '212.47.140.239'))
 • 08:19, 22 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 19 səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '19 saylı imtahan bileti 1.Əsas kapitaldan istifadə göstəriciləri. Əsas kapitalın təzələnməsi, xaric olması və köhnəlməsi əmsalları. Kapital verimi və kapital tutumu. Əsas kapitaldan istifadənin səmərəliliyi göstəriciləri. Bu zaman aşağıdakı düsturlardan istifadə olunur: a) Kapitalverimi - əsas kapitalın hər manatına düşən mə...' (və tarixçədə fəaliyyəti qeyd edilən yeganə istifadəçi '212.47.140.239'))
 • 08:18, 22 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 23 səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '23 saylı imtahan bileti 1.Tələbin və təklifin elastikliyi arasında qarşılıqlı əlaqələrin qrafik təsviri və onun bazar tarazlığına təsiri. Tələb və təklif əyrilərində baş verən irəliləmələr, bir qayda olaraq, qiymət və kəyfiyyətə təsir göstərir: • tələbin artımı ilə, tələb əyrisi sağa meyil etməklə, həm qiymət, həm də kəmiyyət artır; • tələbin azalması ilə tələb əyrisi sola meyil etməklə, həm qiymət,...')
 • 08:18, 22 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 24 səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '24 saylı imtahan bileti 1.İstehlakçının suverenliyi. İstehlakçı suverenliyi bir iqtisadi istehlakçının istehsal olunan mallar üzərində bəzi nəzarət gücünə sahib olduğu konsepsiya və istehlakçının öz rifahının ən yaxşı hakimi olduğu fikri. İstehsalda istehlakçı suverenliyi bu mənbələrdən hansı son məhsulların istehsal edilməli olduğunu, az mənbələrin sahiblərinə qarşı istehlakçıların nəzarət gücünü ifadə edir. B...')
 • 08:18, 22 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 25 səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '25 saylı imtahan bileti 1.Asimmetrik informasiya anlayışı. Assimmetrik informasiya anlayışı iqtisadiyyata və digər elmlərə həndəsədən gətirilmişdir. Həndəsədə simmetriya – bir düz xəttə və ya müstəviyə perpendikulyarın üzərində yerləşən, həmin düz xətdən və ya müstəvidən eyni məsafədə yerləşən iki nöqtənin xassə...' (və tarixçədə fəaliyyəti qeyd edilən yeganə istifadəçi '212.47.140.239'))
 • 08:18, 22 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 26 səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '26 saylı imtahan bileti 1.İstehsal xərclərinin strukturu və növləri İstehsal xərcləri aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir: 1) Kənar və daxili xərclər; 2) Alternativ xərclər; 3) Sabit, dəyişən və ümumi xərclər; 4) Orta və son hədd xərcləri. Kənar və daxili xərclər Firmaların məhsul istehsalı ilə əlaqədar çəkdikləri xərcləri iki yerə bölmək olar: 1) Kənar (xarici) xərclər; 2) Daxili xərclər. Firmaların istehsal prosesin...')
 • 08:18, 22 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 27 səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '27 saylı imtahan bileti 1.Daimi və dəyişən məsrəflərin fərqləri Sabit və dəyişən xərcləri də bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Istehsalın həcminin dəyişməsindən asılı olmayaraq olduğu kimi qalan xərclərə sabit xərclər deyilir (FC – ingiliscə fixedcosts). Sabit xərclər firmaların istehsal avadanlıqlarının mövcudluğu ilə əlaqədardır və buna görə də hətta həmin avadanlıqlardan istifadə olunmadıqda da ödənilm...')
 • 08:18, 22 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 28 səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '28 saylı imtahan bileti 1.Cəmiyyətin inkişafında iqtisadiyyatın rolu O, hər şeydən əvvəl iqtisadi münasibətlərin toplusu, cəmiyyətin iqtisadi bazisidir. Iqtisadiyyat özünün xüsusi qanunları əsasında fəaliyyət göstərir, cəmiyyətin inkişafında həlledici rol oynayır və onun anatomiyasını təşkil edir. Iqtisadi münasibətlərin spesifikası nəinki məhsulların yaradılmasını, onun bölüşdürülməsi və istifadə olunmasını, həm...')
 • 08:18, 22 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 29 səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '29 saylı imtahan bileti 1.Sabit, dəyişən, ümumi və orta istehsal xərclər. Sabit və dəyişən xərcləri də bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Istehsalın həcminin dəyişməsindən asılı olmayaraq olduğu kimi qalan xərclərə sabit xərclər deyilir (FC – ingiliscə fixedcosts). Sabit xərclər firmaların istehsal avadanlıqlarının mövc...' (və tarixçədə fəaliyyəti qeyd edilən yeganə istifadəçi '212.47.140.239'))
 • 08:18, 22 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 30 səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '30 saylı imtahan bileti 1.Firmanın qarşısında duran məqsədlər. Firmanın məqsədi – fəaliyyət göstərməsindən asılı olmayaraq mənfəətin əldə edilməsi və onun maksimumlaşdırılmasıdır Firmanın əsas funksiyası istehlakçıların tələbatını ödəmək üçün istehsal amillərini birləşdirməklə əmtəə və xidmətlər istehsalı...' (və tarixçədə fəaliyyəti qeyd edilən yeganə istifadəçi '212.47.140.239'))
 • 08:16, 22 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Kateqoriya:1977-ci ildə vəfat edənlər (1 revision) səhifəsini bərpa etdi
 • 10:13, 20 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Dönüş (Cəfər Cabbarlı) səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: 'Fatimə' (və tarixçədə fəaliyyəti qeyd edilən yeganə istifadəçi '5.44.37.244'))
 • 10:12, 20 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Duyğu yarpaqları səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: 'Mən bir yüksəlişin sevdasındayam, Siniflər döyüşü dünyasındayam. İnsanı, zəhməti qiymətləndirən Yaxşı adamların sırasındayam. 2 Mən gəncəm, bilirəm, istiqbalım var, Hələ bədr olmamış bir hilalım var, Yelkənim açılır, qara yel, əsmə! Mənim bu dəryada bir sandalım var. 3 Sinif qovğasına səfərbərəm mən,...' (və tarixçədə fəaliyyəti qeyd edilən yeganə istifadəçi 'Nilufər Hüseynova'))
 • 10:12, 20 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Azərbaycan ədəbiyyatı (F.Köçərli, II cild)/Mirzə Məhəmməd Tağı "Qumri" səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: 'Dәrbәnd şairlәrindәn әn mәşhuru Mirzә Mәhәmmәd Tağı ibnül-mәrhum İbrahim vә "Qumri" tәxәllüsdür. Qumri әslәn Dәrbәnd әhli olub, zamani-viladәti haman şәhәrdә tarixi-hicriyyәnin 1235-ci[1] sәnәsindә vaqe olubdur. [1] 1819. Qumri sәğir sinnindәn mәktәbә qoyulub, öz zehnü fәrasәti sayәsindә az vaxtda türkcә, farsca vә hәtta әr...' (və tarixçədə fəaliyyəti qeyd edilən yeganə istifadəçi 'Cangevar'))
 • 10:07, 20 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Azərbaycan (Səməd Vurğun) səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: 'El bilir ki, sən mənimsən, Yurdum, yuvam, məskənimsən, Anam doğma vətənimsən! Ayrılarmı könül candan? Azərbaycan, Azərbaycan! Mən bir uşaq, sən bir ana, Odur ki, bağlıyam sana, Hanki səmtə, hanki yana Hey uçsam da yuvam sənsən, Elim, günüm, obam sənsən! Çox keçmişəm bu dağlardan, Durna gözlü bulaqlardan! Eşitmişəm uzaqlardan Sakit axan arazları, Sınamışam dostu, yarı. Fəqət səndən gen düşəndə, Ayr...')
 • 10:07, 20 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Ayaqqabıların söhbəti səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '{{Başlıq|başlıq=Ayaqqabıların söhbəti|keçidsiz müəllif=Zahid Xəlil|tərcüməçi=|keçidsiz tərcüməçi=|bölmə=|əvvəlki=|növbəti=|il=|qeydlər=}} Doğrusu bu əhvalatı eşidəndə tüklərim biz-biz oldu. Fikirləşdim ki, yəni doğrudan belə şey olar? Amma xidmətçi qadın dedi ki, əgər siz bu əhvalatın doğruluğuna inanmasanız mən də məktəb...' (və tarixçədə fəaliyyəti qeyd edilən yeganə istifadəçi 'EVRRVE.'))
 • 10:06, 20 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Şəhid Yalçın Hüseyinov Yolçu oğlu səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '185.81.83.152 09:31, 3 aprel 2022 (UTC)Yalçın Hüseyinov Yolçu oğlu Birinci qarabağ muharibəsin şəhidi 25 may 1972 ci ildə ağcabədi rayon hindarx qəsəbəsində anadan olub sentiyabır ayı 1978 ci ildə şuşa şəhərində məktəbə gedib iyul ayı 1988 ci ildə məktəbi bitirib oktiyabır ayı 1988 ci il belarus...' (və tarixçədə fəaliyyəti qeyd edilən yeganə istifadəçi '185.81.83.152'))
 • 10:04, 20 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Kateqoriya:Molla Pənah Vaqif səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '' (və tarixçədə fəaliyyəti qeyd edilən yeganə istifadəçi 'Zaman'))
 • 10:02, 20 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər İstifadəçi müzakirəsi:Vit Koz səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '#İSTİQAMƏTLƏNDİRMƏ İstifadəçi müzakirəsi:Vanished user jfyedt7' (və tarixçədə fəaliyyəti qeyd edilən yeganə istifadəçi 'Mykola7'))
 • 10:02, 20 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər İstifadəçi:Vit Koz səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '#İSTİQAMƏTLƏNDİRMƏ İstifadəçi:Vanished user jfyedt7' (və tarixçədə fəaliyyəti qeyd edilən yeganə istifadəçi 'Mykola7'))
 • 10:00, 20 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər I fəsil: Ad günü — cəhənnəm əzabı səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '{{Sil|Müəlliflik hüququ olmadan yayımlanıb.}}' (və tarixçədə fəaliyyəti qeyd edilən yeganə istifadəçi 'Ədəbiyyat sevər'))
 • 09:59, 20 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 5 səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '5 saylı imtahan bileti 1. Cəmiyyətin inkişafının iqtisadi qanunları. İqtisadi qanunların obyektiv xarakteri Iqtisadiyyat, nəhayət cəmiyyətdə iqtisadi münasibətləri öyrənən iqtisad elmləri sistemidir. O, cəmiyyətin iqtisadi quruluşunu, onun obyektiv qanuna uyğunluqlarını öyrənir, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində baş verən prosesləri, hadisələri nəzəri cəhətdən təhlil edir, müxtəlif təyinatlı nemətlərin istehsalı və...')
 • 09:59, 20 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 7 səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '7 saylı imtahan bileti 1.İqtisadi nəzəriyyə iqtisad elmlərinin nəzəri metodoloji əsasıdır. Iqtisadi nəzəriyyənin vəzifələrindən biri də onun bir sıra sahə (sənayenin, kənd təsərrüfatının, nəqliyyatın, təhsilin və s. iqtisadiyyatları) və funksional (əmək iqtisadiyyatı, maliyyə və kredit, pul tədavülü, marketinq, menecment və s.) elmlər üçün metodoloji əsas olmasıdır. Iqtisad elmləri sistemində iqtisadi nəzəriyyə xüsu...')
 • 09:59, 20 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 2 səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '2 saylı imtahan bileti 1. İqtisadi nəzəriyyənin predmeti və ona dair müxtəlif baxışlar. O, hər şeydən əvvəl iqtisadi münasibətlərin toplusu, cəmiyyətin iqtisadi bazisidir. Iqtisadiyyat özünün xüsusi qanunları əsasında fəaliyyət göstərir, cəmiyyətin inkişafında həlledici rol oynayır və onun anatomiyasını təşkil edir. Iqtisadiyyat həm bütövlükdə iqtisadi sistemin səciyyəvi cəhətlərini, həm də ayrıca götürülmüş bir...')
 • 09:59, 20 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 17 səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '17 saylı imtahan bileti 1.Firmanın qısamüddətli və uzunmüddətli istehsal xərcləri Qısamüddətli dövr xərclərin ən azı birinin sabit olduğu, digərlərinin isə dəyişdirilə bildiyi vaxt kəsiyidir. Bu dövrdə sabit xərclər kimi adətən daşınmaz əmlak , istehsal avadanlıqları və s. çıxış edir. İşçi qüvvəsi və xammal isə dəyi...' (və tarixçədə fəaliyyəti qeyd edilən yeganə istifadəçi '212.47.140.239'))
 • 09:59, 20 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 3 səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '3 saylı imtahan bileti 1.İqtisadi fikirlərin yaranması tarixi və inkişaf mərhələləri İqtisadi təlimlər tarixi— ictimai istehsal tarixi boyunca iqtisadi anlayışların mənşəyini, formalaşmasını, inkişafını və dəyişdirilməsini öyrənən bir elm. Bu isə "ümumi iqtisadi fəaliyyət, inkişaf, inflyasiya və işsizlik məsələləri araşd...' (və tarixçədə fəaliyyəti qeyd edilən yeganə istifadəçi '212.47.136.43'))
 • 09:58, 20 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 9 səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '9 saylı imtahan bileti 1.İqtisadiyyatda hüdudsuz tələbatlar və resursların məhdudluğu problemi. Görkəmli Qərb iqtisadçıları K.Makkonel və S.Бryunun “Ekonomiks” dərsliyində də iqtisadi nəzəriyyənin predmetinə təxminən buna uyğun tərif verilir. Burada deyildiyi kimi, iqtisadi nəzəriyyə “məhdud resurslar şəraitində maddi nemətl...' (və tarixçədə fəaliyyəti qeyd edilən yeganə istifadəçi '212.47.140.239'))
 • 09:58, 20 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 6 səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '6 saylı imtahan bileti 1.İqtisadi nəzəriyyənin tədqiqat metodları: elmi metod, təhlil və sintez, induksiya və deduksiya, abstraksiya, kəmiyyət və keyfiyyətin tədqiqi, tarixi və məntiqi, məlumatların qrafik təsviri İqtisadi hadisələrin mahiyyətinə varmaq, onların inkişaf qanunlarını dərk etmək və fəaliyyət mexanizmini aşkara çıxar...' (və tarixçədə fəaliyyəti qeyd edilən yeganə istifadəçi '212.47.140.239'))
 • 09:58, 20 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 4 səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '4saylı imtahan bileti 1. İqtisadi nəzəriyyənin vəzifələri və öyrənilməsinin zəruriliyi. Iqtisadi problemləri onların mövcud fəaliyyət göstərən islahatlar vasıtəsilə həll olunması təşkil edir. Beləliklə, mikroiqtisadiyyatın obyektini müəyyən etməklə onun predmetini müəyyən etmək olar. Mikroiqtisadiyyatın predmetinə aşağıdakılar daxildir: • iqtisadi fəaliyyət • iqtisadi subyektlər • iqtisadi nemətlər İqtisadi fəaliy...')
 • 09:58, 20 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 1 səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '1 saylı imtahan bileti 1.Cəmiyyətin inkişafında iqtisadiyyatın rolu O, hər şeydən əvvəl iqtisadi münasibətlərin toplusu, cəmiyyətin iqtisadi bazisidir. Iqtisadiyyat özünün xüsusi qanunları əsasında fəaliyyət göstərir, cəmiyyətin inkişafında həlledici rol oynayır və onun anatomiyasını təşkil edir. Iqtisadi münasibətlərin spesi...' (və tarixçədə fəaliyyəti qeyd edilən yeganə istifadəçi '212.47.143.197'))
 • 09:57, 20 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 10 səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '10 saylı imtahan bileti 1. Makro və mikro iqtisadiyyat anlayışı. Mikroiqtisadiyyat məhdud mənbələrin fərdlər arasında bölüşdürülməsinə diqqət yetirdiyindən, makroiqtisadiyyat məhdud mənbələrin paylanmasının bir çox insan arasında necə ediləcəyini və bunun az mənbələrdən ən yaxşı şəkildə istifadə olunacağını araşdırır. Mikroiqtisadiyyat ayrı-ayrı vahidlər haqqında tədqiqat apardığı üçün, eyni zamanda, makroiqtis...')
 • 09:57, 20 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 13 səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '13 saylı imtahan bileti 1.Qiymət sistemi. Qiymətin növləri. Qiymətin növləri. İqtisadiyyatda fəaliyyət göstərən bütün qiymətlər qarşılıqlı əlaqədə olub, müxtəlif bazar amillərinin təsiri altında daim inkişafda olan sistemi əmələ gətirir. Bu sistem sıx, qarşılıqlı əlaqədə, fəaliyyətdə olan ayrı- ayrı bloklardan ( topdansatış qiymətləri, satınalma qiyçətləri, pərakəndəsatış qiymətləri və s.) ibarətdir. Veril...')
 • 09:57, 20 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 14 səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '14 saylı imtahan bileti 1.Kapitalın mahiyyəti. Iqtisadi nəzəriyyənin əsas və mürəkkəb kateqoriyalarından biri də kapitaldır. Kapital iqtisadi nəzəriyyədə mübahisə doğuran məsələlərdəndir və pulla eyniləşdirdikləri kimi pulu kapital hesab edirlər. Kapitalın ən geniş yayılmış təriflərindən biri onun əvvəl istehsal olunmuş nemətlər olmasıdır. Kapitalın mahiyyətinin bu cür izzahı klassiklərdən başlayaraq indiyənə kimi d...')
 • 09:57, 20 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 8 səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '8 saylı imtahan bileti 1.Son faydalılıq və əmtənin qiyməti. Son faydalılıq dedikdə, məhsulun hər sonrakı vahidindən istifadə olunarkən əldə edilən fayda nəzərdə tutulur. Məsələn, havalar çox isti olduqda qazlı sərin suyun birinci stəkanı çox faydalılığa, ikinci ondan bir qədər az, üçüncü ikincidən az faydalılığa malik olaca...' (və tarixçədə fəaliyyəti qeyd edilən yeganə istifadəçi '212.47.140.239'))
 • 09:57, 20 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 11 səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '11 saylı imtahan bileti 1.Çarpaz elastiklik və onun əmsalının hesablama düsturu. Çarpaz elastikliyə təsir göstərən amillər X nemətinin qiymətinin dəyişməsindən X(∆Px/Px)asılı olaraq Y nemətinə tələbin dəyişməsi Y(∆Qy/Qy)dərəcəsini göstərir: Tələbin çarpaz elastiklik əmsalı müsbət və mənfi ola bilər. Çarpaz elastiklik...' (və tarixçədə fəaliyyəti qeyd edilən yeganə istifadəçi '212.47.140.239'))
 • 09:57, 20 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 12 səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '12 saylı imtahan bileti 1.İstehsal xərclərinin mahiyyəti. İstehsal xərcləri - əmtəə və xidmətlərin hazırlanması və onların alıcılara çatdırılması üçün sərf olunan vəsaitlərin cəmidir. Başqa sözlə, xərclər - firmaların istehsal amillərinin alınmasına ödəmələrdir. Firmanın əldə etdiyi mənfəət birbaşa olaraq xərclərlə bağlıdır. Əgər firmanın xərcləri gəlirlərindən az olarsa, mənfəət, çox olarsa, zərər ə...')
 • 09:57, 20 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 16 səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '16 saylı imtahan bileti 1.Mənfəətin bölgüsü. Firmanın miqyasının maksimallaşdırılması nəzəriyyəsinə görə firmanın bütün mənfəəti 2 yerə bölünür. Onun bir hissəsi səhmə görə divident şəklində ödənilir. Digər hissəsi isə bölünməzdir, istehsalın inkişafına, yəni onun genişləndirilməsinə və təzələnməsinə yönəl...' (və tarixçədə fəaliyyəti qeyd edilən yeganə istifadəçi '212.47.140.239'))
 • 09:56, 20 iyun 2022 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 15 səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '15 saylı imtahan bileti 1.Firmanın qarşısında duran məqsədlər. Firmanın məqsədi – sahibkarlıq və kommersiya sahəsində fəaliyyət göstərməsindən asılı olmayaraq mənfəətin əldə edilməsi və onun maksimumlaşdırılmasıdır Firmanın əsas funksiyası istehlakçıların tələbatını ödəmək üçün istehsal amillərini birləşdirməkl...' (və tarixçədə fəaliyyəti qeyd edilən yeganə istifadəçi '212.47.139.219'))
 • 21:55, 3 iyun 2022 1234qwer1234qwer4 müzakirə Fəaliyyətlər Kərpickəsən qocanın hekayəsi səhifəsini sildi (Köhnə məzmun: '{{delete|No useful content}}Sen ki bunu bilmirsen onda bu sayta girme🥴😡😠' (global sysop action))
(ən yeni | ən əvvəlki) Göstər (50 daha yeni | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).