Xeyirsöyləməzin hekayəsi

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Xeyirsöyləməzin hekayəsi
Müəllif: Seyid Əzim Şirvani


Varı bir xeyirsöyləməz nadan,
Dilinə xeyir gəlməyib bir an.
Dedi bir şəxs ona kim, ey müztər,
Edirəm mən bu gün İraqə səfər,
Bir dua eylə, ey əziz, mənə
Ki, səlamət gəlim yenə vətənə,
Hər nə əynimdə var libasi-səfər,
Sənə verrəm, çıxardıban yeksər.
Dedi kim, indi ver mənə, heyhat,
Eylədin bəlkə qürbət içrə vəfat.