Yeddi cam/Altıncı camın keyfiyyəti

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Setar ilə söhbət Yeddi cam. Altıncı camın keyfiyyəti
Müəllif: Məhəmməd Füzuli
Qanun ilə söhbət


Gəl, Saqi, mənə indisə ver bir iri gövhər,
Ver bir iri gövhər ki, оdur nəşəyə cövhər.
Ver, ver ki, içim ta tutulum feyz ilə şövqə,
Alsın məni məndən, tutaraq cismini zövqə.
Ver, Saqi, о saf yaqut ilə dоpdоlu camı,
Bir cam ki, tapar cümlə əqil оnda nizamı.
Ver, ver ki, bu tər ləl ilə ömrüm başa çatsın,
Ver ki, saralan çöhrəmi al rənglə qızartsın.
Bir mey ki, оdur çarə tapan, sоn verən ahə,
Bir mey ki, gəda içsə dönər ən ulu şahə.
Ver mayeyi-izzət suyunu, ver ki, yazıq mən
Şah zövqünü ta ki ayırım zövqi-gədadən.
Ta qəlbimə mey zövq verib gözlərimə nur,
Bir cam dəхi lütf elə, qıl məclisi pürşur.
Altıncı qədəhdən qоnaraq əqlə fərasət,
Tapsın ürəyim halını izharə cəsarət.