İblis

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
İblis (1918)
Müəllif: Hüseyn Cavid
Dörd pərdəli faciə. İlk səhnə quruluşu: 1920.


Əşxas[redaktə]

İ b l i s.
M ə l ə k.
İ x t i y a r ş e y x — ağ saqal bir sovməənişin.
X a v ə r — İxtiyarın torunu.
A r i f — pərişan saçlı, sadə geyimli bir gənc.
V a s i f — könüllü bir türk zabiti (Arifin küçük qardaşı).
K ü ç ü k z a b i t — Vasifin arqadaşı.
R ə n a — son dərəcə gözəl bir şəfqət həmşirəsi (türk).
İ b n Y ə m i n — qırq beş yaşında qaraşın bir ərəb zabiti.
Y a r a l ı z a b i t — rus ordusuna mənsub bir gənc.
Z ə n c i ç a v u ş — İbn Yəminin xidmətçisi və bir nəfər məiyyət əsgəri.
T e y f — Rənanın məqtul babasının xəyalı.
E l x a n — zabit (əskəri qaçaq).
Zabitlər, əskərlər, haydutlar, rəqqasələr (ərəb), çingənələr, teyflər, çalğı taqımı və sairə...

Mündəricat[redaktə]