Quran (A.Mehdiyev və D.Cəfərli tərcüməsi)/Əl-İnfitar surəsi

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Əl-İnfitar surəsi Quran. Əl-İnfitar surəsi

Tərcüməçilər: Ağabala MehdiyevDürdanə Cəfərli
Əl-Mutəffifin surəsi


0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.
1. Göy yarıldığı zaman,
2. Ulduzlar dağılıb səpələndiyi zaman,
3. Dənizlər yarıldığı (və sular bir-birlərinə qarışdığı) yaxud qaynayıb dolduğu zaman,
4. Qəbirlər alt-üst olduğu (və ölülər çölə atıldığı) zaman,
5. Hər bir kəs öncədən göndərdiyi və ya təxirə saldığı şeyi biləcəkdir (dünyada etdiyi hər bir xeyir və şəri və özündən sonra qoyub getdiyi hər bir xeyir və şər adəti biləcəkdir).
6. Ey insan, səni kərim olan Rəbbinə qarşı məğrur edən nədir?! (ki, Onun tanrılığına qarşı küfr, kərəminə qarşı isə nankorluq etdin)?
7. O Allah ki, səni yaratdı və bədəninin üzvlərini (hər bir üzvü lazımi hikmətinə uyğun olaraq öz münasib yerində) düzəltdi və nizamladı və (lazımi işi ifa etmək üçün üzvlər arasında uyğunluq və ahəngdarlıq icad etməklə) qaydaya saldı və sahmanladı.
8. İstədiyi şəkildə (üzvlərin xüsusiyyətləri və bütünlüyü baxımından) sənə quruluş verdi.
9. Belə deyildir (siz təkcə Allahın kərəminə qarşı məğrurluq etməklə qalmırsınız) əslində siz «Cəza» gününü təkzib edirsiniz.
10. Və əlbəttə, sizin üstünüzdə gözətçilər vardır.
11. Şərəfli (möhtərəm) yazanlar (mələklər vardır).
12. Onlar sizin nə etdiklərinizi (zahir və batini, ixlası və riyanı, kamal və nöqsan dərəcələrini) bilirlər.
13. Şübhəsiz, yaxşı əməl sahibləri (axirətdə) bolluca nemət içində olarlar.
14. Və şübhəsiz, pis əməl sahibləri isə odlu Cəhənnəm içində olarlar.
15. Cəza günü oraya daxil olarlar (onun hərarətini dadar və yanarlar.)
16. Onlar əsla oradan çıxan deyillər (dünyada səbəbin məhdud əhatəsində olduqları kimi axirətdə də nəticənin əbədilik əhatəsində olarlar).
17. Və sən nə bilirsən ki, cəza günü nədir?!
18. Yenə də sən nə bilirsən ki, cəza günü nədir?!
19. Elə bir gündür ki,(o gün) heç kəs başqası üçün bir iş görməyə qadir olmayacaqdır. O gün əmr yalnız Allaha məxsusdur.