Vikimənbə:Günün mətni/aprel 10

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search

Yox
Məhəmmədəli bəy Məxfi

Hәr kәsin kim, can üçün bir mehriban cananı yox,
Öylә bilsin cismi var, amma içindә canı yox.

Bir könül kim, xalidir alәmdә zövqi-eşqdәn,
Bir xәrabә mülkә bәnzәr kim, onun sultanı yox.

Lәblәrin bir abi-heyvandır, xәtin zülmәt ona,
Böylә zülmәt içrә Xızrın çeşmeyi-heyvanı yox.

Hәr ay olduqda müdәvvәr var bir nöqsanı, leyk
Bәdrlәnmiş aydır, ol arizin[in] nöqsanı yox.

Zülfünә eşq әhli iman vermәyin zahid әgәr
Küfr söylәrsә, nola ol kafirin imanı yox.

Ardını oxu...