Vikimənbə:Günün mətni/aprel 12

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search

Qarı və oğru
Seyid Əzim Şirvani

Var idi şəhri-Reydə bir qarı,
Duz yerində satardı ol qarı.
Ümmi-təlbisü madəri-təvzir,
Hiyləsindən dolub bu aləmi-pir.
Bir cavan oğlu var idi ziba,
Baği-izzətdə bir güli-rəna.
Qonşudan bir gün ol rəsidəcavan.
Bir yumurta oğurladı pünhan.
Sirqətə gərçi ol deyildi həris,
Nənəsi eylədi onu təhris.
əvvəl olmuşdu gər nihan oğru,
aqibət oldu bir yaman oğru.
Rahzən, düzd, şəbrəvü əyyar,
Oldu axır həramilər ilə yar.
Əhli-divan etdilər tədbir,
Ta ki, ol növcavan oldu əsir.
Şah hökm etdi ki, çəkin darə!
Şahə yalvardı kim, o biçarə
İzn ver bir zaman anam gəlsin,
Ölürəm, ta ki halımı bilsin.

Ardını oxu...