Vikimənbə:Günün mətni/aprel 4

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search

Vəh nə qamət, nə qiyamət, bu nə şaxi-güli-tərdir
Məhəmməd Füzuli

Vəh nə qamət, nə qiyamət, bu nə şaxi-güli-tərdir,
Nə bəladır nəzər əhlinə, nə xoş məddi-nəzərdir?

Göz yoludur ki, könül mülkinə xublar girər ondan,
Tutma, ey əşk, onu billah ki, əcəb rah güzərdir.

Nə göhər bulsa bəyənməz buraxır yazıya dərya,
Qaliba, kim ona məqsud dişin kimi göhərdir.

Eşq eybini bilibsən hünər, ey zahidi-qafil,
Hünərin eybdir əmma, dediyin eyb hünərdir.

Ardını oxu...