Vikimənbə:Günün mətni/aprel 5

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search

Oğluma xitab
Seyid Əzim Şirvani

Ey oğul, olma talibi-badə,
Getməsin ta ki, izzətin badə.
Badənin zuri əqli zail edər,
Adəmi hər fəsadə mail edər.
Əqldəndir şərafəti-insan,
Olmasa əql, mərd olur nadan.
Badə tabı olur şüura hicab,
Əqli məstur eyləyib meyi-nab.
Veribən simü zər şərab alma,
Ey oğul, əqlüvə hicab alma...
Bil ki, ümmül-fəsaddır badə,
Verdi çox xanimanları badə.
Bir zaman gərçi mən üzüqarə
Var idim badənuşü meyxarə:
Mənə mənzil şərabxanə idi,
Həmdəmim çəng ilə çağanə idi;
Məclisimdə həmişə hal əhli,
Mərifət məcməyi, kəmal əhli;

Ardını oxu...