Vikimənbə:Günün mətni/aprel 6

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search

Bənzisən qızılgülə sən
Mirzə Əli Möcüz

Sәni xuda yaradıb, dilbәra, deyib-gülәsәn,
Nәinki sallayasan qaşqabağuvi belә sәn!
Mәn aşiqәm sәnә, ey yar, әndәlib kimi,
Cәhәt odur ki, bala, bәnzisәn qızılgülә sәn.
Yaralı, xәstә kimi biqәrar olur könlüm,
Vuranda şanә, cәvanim, o zülfü kakilә sәn.
İlan vuran yatar әmma mәnim yuxum gәlmәz.
Nolur ki, rәhmә gәlib bir gecә bizә gәlәsәn!
Әgәr deyәm: Mәnә bir busә ver dodağından!
Deyәr: Günahdı, bu, vermәm, әgәrçi lap ölәsәn!
Sәnә namazi-cәmaәt yaraşmaz, ey dilbәr,
Firui-dini, qızım, çünki bilmisәn hәlә sәn,
Günah bir bu deyil, aç risalәni bax bir,
Hәzar heyf ki, sәn bisavadü cahilәsәn!
Xuda bahasına bir bistilik soğan vermәz,
Әgәr qiyamәtәdәk müttәsil namaz qılasan.
Mәnim dilimcә anan Fatmaya sәlam eylә,
Ki, xәlq ilә edisәn xeyli bәd müamilә sәn.
Bacayi inki deyә: "Lailahә illәllah!",

Ardını oxu...