Vikimənbə:Günün mətni/fevral 10

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search

Sədaqətli dostlar haqqında
Qasım bəy Zakir

Bir tısbağa, bir kәsәyәn, bir qarğa
Yoldaş olmuş idi bundan sabiqa.

Pakizә mәkanda tutuban vәtәn,
Asibi-dәhrdәn asudә, eymәn.

Övqat keçirirdi yazü, yayü, qış,
Eyşü nuşә mәşğul idi bitәşviş.

Bir ahu şol yerә eylәyib güzar,
Üç ikən hәmdәmü hәmrah oldu çar.

Sәhәrdәn dağılıb hәrә bir yana,
Günorta zamanı gәlib mәkana,

Başından keçәni eylәrdi söhbәt;
Bu hal ilә dolandılar bir müddәt.

İttifaqәn, bir gün gәlmәyib ahu,
Aldı yoldaşların canını qayğu.

Ardını oxu...