Vikimənbə:Günün mətni/mart 25

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search

Bekarlara nəsihət
Mirzə Əli Möcüz

Hәr şәxs gәrәk eylәyә bir sәnәtә xidmәt,
Bir iş görә, ta olmaya mehtaci-cәmaәt.
Naçar gәrәk iş görә qışda, hәmi yayda,
Çün müftә deyil çay, çörәk, qənd, pendir, ət!
Amma elә bir iş görәsәn ki, onu tari
Mәn eylәmәyә, şәri-pәyәmbәr verә rüxsәt.
Mey satmağı mәn eylәyib allah tәala,
Var mәnfәәti satmağın; amma, o ticarәt
İslamә yaraşmaz-onu satsın vә qazansın;
Mömün onu satsa, gedәr imani o saәt,
Mey içsә, gәzәr kuçәvü bazarı tumançaq,
Mömün kişi tez keflәni, ey әhli-dәyanәt.
Gәh nәrә çәkәr, gәh qәmә-qәddarә müsәlman

Ardını oxu...