Vikimənbə:Günün mətni/may 14

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search

Gəl!
İmadəddin Nəsimi

Firqətin yandırdı bağrımı, yürəgim qan oldu, gəl!
Gəl ki, didarın bu sayru cana dərman oldu, gəl!

Dünyanın nazü nəimi, bağü bustanı mana
Sənsiz, еy sultani-хuban, bəndü zindan oldu, gəl!

Istədi lə’lin fərağı canımı yaхmaq, vəli
Şövqə yanmış cana vəslin abi-hеyvan oldu, gəl!

Ol könül ki, daima işi səninlə vəsl idi,
Yandı şövqündən, əsiri-dərdü hicran oldu, gəl!

Canımın canı vüsalındır, vüsalından anı
Ta kim, ayırdı fələk, biçarə bican oldu, gəl!

Aşiqin bağü gülüstanı üzün gülzarıdır,
Qanğı gülzarın adı gülsüz gülüstan oldu, gəl!

Ardını oxu...