Vikimənbə:Günün mətni/iyul 24

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search

İsgəndərin vəqəsi
Seyid Əzim Şirvani

Nəql edirlər ki, bir gün İsgəndər
Eylədi bir xərabə sarı güzər.
Gördü nagəh xərabədə bir pir,
Arizi rəşki-afitabi-münir.
Maili-taəti-xudayi-əlim,
Etmədi padşahə bir təzim.
Xişmnak oldu padşahi-qəyur,
Dedi: - Ey rahi-mərifətdən dur,
Nə üçün şahə etmədin təzim?
Mənəm İsgəndəri-fələktəkrim.
Asiman-qədr şahi-dövranəm,
Lütfə dərya, səxavətə kanəm.
Mənəm iqlim-girü bac-sitan,
Hökmümə tabe oldu cümlə cahan.
Dedi: - Ey şah-vacibüt-təkrim,
Sənə bir kimsə eyləsin təzim –
Ki, ola səndən ehtiyacı onun,
Dövlətindən ola rəvacı onun.

Ardını oxu...