Nadir şah

Vikimənbə saytından
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
Nadir şah (1899 və 1913)
Müəllif: Nəriman Nərimanov
4 məclis və 7 pərdəli dram


ӘHLİ-MӘCLİS
 
Şah Sultan Huseyn xan-- 1717-ci ildә fars padşahı, padşahlığa layiq olmayan bir zat, 60 yaşında.
Ә d h ә m-- onun müqәrrib vәzirlәrindәn.
Ş a h T ә h m a s-- Hüseyn xanın oğlu, 25-35 yaşında.
C ә f ә r x a n, M ә h ә m m ә d x a n -- vәzirlәr.
R z a x a n, G ü r c ü b ә y --sәrkәrdә.
N a d i r-- 30-47 yaşında.
G ü l c a h a n-- Nadirin övrәti.
R z a q u l u-- onun oğlu, 15-20 yaşında.
C a v a d-- Nadirin dayısı, 70 yaşında.
Ә v v ә l i n c i y o l ç u-- 70 yaşında.
İ k i n c i y o l ç u-- 50 yaşında.
Y a r a q l ı q a ç a q l a r v ә k ә n d a d a m l a r ı.
M i r z ә M e h d i x a n-- 40 yaşında, Nadirin müqәrrәblәrindәn.
E l ç i S e y i d S ә t a n-- türkmәn paltarında.
H e y d ә r x a n-- 40 yaşında, Şah Tәhmasibin müqәrrәb vәzirlәrindәn.
S a l e h b ә y, M u s a b ә y, Ә l i Ә ş r ә f b ә y, F ә r r a ş-- Nadiri öldürәn xanlar.

Mündəricat[redaktə]