Topal Teymur

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Topal Teymur (1925)
Müəllif: Hüseyn Cavid
Beş pərdə. İlk dəfə 1926-cı ildə səhnəyə qoyulmuşdur.

ƏŞXAS
 
I
 
T o p a l T e y m u r...
D i l ş a d Teymurun hərəmi.
D i v a n b ə y i – baş vəzir.
A q b u ğ a – Teymurun sərdarlarından.
O r x a n – binbaşı.
E l m a s Divan bəyi qızı, Orxanın rəfiqəsi. Əsmər bənizli, şahin baqışlı...
Ş a i r K i r m a n i – “Teymurnamə” müəllifi.
O l q a – rus prenseslərindən sarışın və işvəkar bir qız.
S o b u t a y – gənc zabit.
Q a r a q u ş – təşrifatçı, çevik bir dəliqanlı.
D ə m i r q a y a – qalın gevdəli, qalın səsli bir əskər.
 
İki mühib simalı, qalın yapılı nevbətçi və sairə...
 
 
II
 
Y ı l d ı r ı m B a y a z i d.
M e l i ç a – Yıldırımın hərəmi.
Ə l i p a ş a – sədri-ə’zəm.
Ş e y x B u x a r i – fazil bir zat.
C ü c ə – qısa boylu, küçük yapılı bir masqara.
N a z i m a ğ a – arıq, ucaboylu, qara ərəb (hərəm ağası).
 
Köylü qadın, iki masqara, şamlı qızı (rəqqasə), digər rəqqasələr, cəllad və sairə...

Mündəricat[redaktə]