Ən köhnə səhifələr

Jump to navigation Jump to search

Aşağıdakı məlumatlar keş yaddaşdan götürülmüşdür və sonuncu dəfə 01:00, 22 may 2020 tarixində yenilənmişdir. A maximum of 5.000 results are available in the cache.

Updates for this page are running twice a month.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

Göstər (əvvəlki 50 | sonrakı 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Sirlər xəzinəsi/Sonuncu Peyğəmbərin şəninə‏‎ (08:31, 12 fevral 2014)
 2. Sirlər xəzinəsi/Peyğəmbərin mədhi‏‎ (08:31, 12 fevral 2014)
 3. Sirlər xəzinəsi/Davud oğlu Məlik Fəxrəddin Bəhram şahın şəninə‏‎ (08:33, 12 fevral 2014)
 4. Sirlər xəzinəsi/Bəhram şaha xitab və təzim‏‎ (08:33, 12 fevral 2014)
 5. Sirlər xəzinəsi/Bu kitabın yazılması‏‎ (08:34, 12 fevral 2014)
 6. Sirlər xəzinəsi/Sözün tərifi‏‎ (08:34, 12 fevral 2014)
 7. Sirlər xəzinəsi/Şairlik ləyaqəti‏‎ (08:34, 12 fevral 2014)
 8. Sirlər xəzinəsi/Könül dünyası və onunla sirdaşlıq‏‎ (08:35, 12 fevral 2014)
 9. Sirlər xəzinəsi/Könül pərvərişi haqqında tənhalıq düşüncələri‏‎ (08:35, 12 fevral 2014)
 10. Sirlər xəzinəsi/Birinci söhbət‏‎ (08:36, 12 fevral 2014)
 11. Sirlər xəzinəsi/İkinci söhbət‏‎ (08:36, 12 fevral 2014)
 12. Sirlər xəzinəsi/Üçüncü söhbət‏‎ (08:37, 12 fevral 2014)
 13. Sirlər xəzinəsi/Beşinci söhbət‏‎ (08:38, 12 fevral 2014)
 14. Sirlər xəzinəsi/Altıncı söhbət‏‎ (08:39, 12 fevral 2014)
 15. Sirlər xəzinəsi/Yeddinci söhbət‏‎ (08:39, 12 fevral 2014)
 16. Sirlər xəzinəsi/Səkkizinci söhbət‏‎ (08:39, 12 fevral 2014)
 17. Sirlər xəzinəsi/Doqquzuncu söhbət‏‎ (08:40, 12 fevral 2014)
 18. Sirlər xəzinəsi/Onuncu söhbət‏‎ (08:40, 12 fevral 2014)
 19. Sirlər xəzinəsi/On birinci söhbət‏‎ (08:41, 12 fevral 2014)
 20. Sirlər xəzinəsi/On ikinci söhbət‏‎ (08:41, 12 fevral 2014)
 21. Sirlər xəzinəsi/On üçüncü söhbət‏‎ (08:42, 12 fevral 2014)
 22. Sirlər xəzinəsi/On beşinci söhbət‏‎ (08:42, 12 fevral 2014)
 23. Sirlər xəzinəsi/On yeddinci söhbət‏‎ (08:44, 12 fevral 2014)
 24. Sirlər xəzinəsi/On səkkizinci söhbət‏‎ (08:45, 12 fevral 2014)
 25. Sirlər xəzinəsi/On altıncı söhbət‏‎ (08:46, 12 fevral 2014)
 26. Sirlər xəzinəsi/İyirminci söhbət‏‎ (08:46, 12 fevral 2014)
 27. Sirlər xəzinəsi/Əsərin bitməsi‏‎ (08:46, 12 fevral 2014)
 28. Leyli və Məcnun (Nizami Gəncəvi)/Zülmə qatlaşmamaq‏‎ (10:55, 15 fevral 2014)
 29. Leyli və Məcnun (Nizami Gəncəvi)/Leylinin əhvalı haqqında‏‎ (11:00, 15 fevral 2014)
 30. Leyli və Məcnun (Nizami Gəncəvi)/İbn-Səlamın Leylini istəməsi‏‎ (11:01, 15 fevral 2014)
 31. Leyli və Məcnun (Nizami Gəncəvi)/Leylinin qəbri üzərində Məcnunun ölməsi‏‎ (13:04, 15 fevral 2014)
 32. Leyli və Məcnun (Nizami Gəncəvi)/Leylinin ölümündən Məcnunun xəbər tutması‏‎ (13:05, 15 fevral 2014)
 33. Leyli və Məcnun (Nizami Gəncəvi)/Payızın yetişməsi və Leylinin ölməsi‏‎ (13:05, 15 fevral 2014)
 34. Leyli və Məcnun (Nizami Gəncəvi)/Leyli ilə Məcnunun görüşməsi‏‎ (13:06, 15 fevral 2014)
 35. Leyli və Məcnun (Nizami Gəncəvi)/Leylinin Allaha yalvarması‏‎ (13:06, 15 fevral 2014)
 36. Leyli və Məcnun (Nizami Gəncəvi)/Zeydin İbn Səlamın ölüm xəbərini gətirməsi‏‎ (13:07, 15 fevral 2014)
 37. Leyli və Məcnun (Nizami Gəncəvi)/Bağdadlı Səlamın Məcnunun görüşünə getməsi‏‎ (13:09, 15 fevral 2014)
 38. Leyli və Məcnun (Nizami Gəncəvi)/Məcnunun qəzəl oxumağı‏‎ (13:09, 15 fevral 2014)
 39. Leyli və Məcnun (Nizami Gəncəvi)/Leylinin Məcnuna sifarişi‏‎ (13:10, 15 fevral 2014)
 40. Leyli və Məcnun (Nizami Gəncəvi)/Anasının ölümündən Məcnunun xəbər tutması‏‎ (13:12, 15 fevral 2014)
 41. Leyli və Məcnun (Nizami Gəncəvi)/Məcnunun dayısı Səlim Amirinin Məcnunu görməyə gəlməsi‏‎ (13:13, 15 fevral 2014)
 42. Leyli və Məcnun (Nizami Gəncəvi)/Məcnunun məktubunu Leylinin oxuması‏‎ (13:13, 15 fevral 2014)
 43. Leyli və Məcnun (Nizami Gəncəvi)/Məcnunun ulduzlara şikayəti‏‎ (13:15, 15 fevral 2014)
 44. Leyli və Məcnun (Nizami Gəncəvi)/Hekayə (Qədimdə belə bir rəvayət varmış)‏‎ (13:16, 15 fevral 2014)
 45. Leyli və Məcnun (Nizami Gəncəvi)/Atasının ölümündən Məcnunun xəbər tutması‏‎ (13:18, 15 fevral 2014)
 46. Leyli və Məcnun (Nizami Gəncəvi)/Məcnunun atasına cavabı‏‎ (13:19, 15 fevral 2014)
 47. Leyli və Məcnun (Nizami Gəncəvi)/Leylinin xəyalına Məcnunun şikayət etməsi‏‎ (13:20, 15 fevral 2014)
 48. Leyli və Məcnun (Nizami Gəncəvi)/Leylinin İbn-Səlamın evinə köçməsi‏‎ (13:21, 15 fevral 2014)
 49. Leyli və Məcnun (Nizami Gəncəvi)/Leylinin İbn-Səlama verilməsi‏‎ (13:21, 15 fevral 2014)
 50. Leyli və Məcnun (Nizami Gəncəvi)/İbn-Səlamın dastanı‏‎ (13:21, 15 fevral 2014)

Göstər (əvvəlki 50 | sonrakı 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).