Rəvayətlər

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to searchA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 1. Adam yeyən qız
 2. Adamcıl olmuş oğlan
 3. Adamcıla dönən arvad
 4. Adamyeyən uşaq
 5. Alabaxta quşu
 6. Allahın Adəm və Həvvanı Cənnətdən çıxarması
 7. Ağrı dağı (rəvayət)
 8. Ağrıdağ əfsanəsi
 9. Aşıq Ələkbərin hekayəti

B[redaktə]

 1. Babacıq kişi
 2. Bibiheybət
 3. Buğukər piri
 4. Bədnəzər sahibi
 5. Bəs kişilər hanı

C[redaktə]

 1. Canavara dönən Şərəbanı
 2. Cavanşir Ata
 3. Cildini dəyişmiş ilan
 4. Cin qarğışı
 5. Cin qazanı
 6. Cindil Ata
 7. Cinlər padşahının qızı
 8. Cinlər və dəyirmançı
 9. Cinlər və kasıb kişi
 10. Cinlərin Tağını oğurlaması
 11. Cinni qaltan

D[redaktə]

 1. Dan ulduzu
 2. Daraqçin
 3. Dağla bulud
 4. Daş qız əfsanəsi
 5. Daşa dönən qız
 6. Daşa dönən çoban
 7. Dovşanın qulaqları niyə uzundur?
 8. Dəmirdiş qız
 9. Dərvişin kələyi

E[redaktə]

 1. Evdə yaşayan ilan

F[redaktə]

 1. Fərhad evi

G[redaktə]

 1. Göyə çəkilən kişi
 2. Göyərçin
 3. Gümülüx pəhləvan
 4. Gün Ay
 5. Gəlin qayası
 6. Gəncə xanlığının işğalında erməni xəyanəti

H[redaktə]

 1. Hacı Zeynalabdin ağa
 2. Hal anasının işləri
 3. Hibop quşu
 4. Hophop quşu
 5. Həzrət Süleyman və bayquş
 6. Həzrət Süleyman və Tovuz

K[redaktə]

 1. Kası
 2. Kişi və ilan
 3. Kəklik (rəvayət)
 4. Kəlləgöz

M[redaktə]

 1. Maral bulağı
 2. Maral dağı
 3. Maral qayası
 4. Molla Tağı və görücü Murad

N[redaktə]

 1. Niqablı adam

O[redaktə]

 1. Oğlanqız dağı
 2. Oğlanqız daşı
 3. Oğlanqız məqbərəsi

P[redaktə]

 1. Pir baba
 2. Pişik olan cin
 3. Pərvanə

Q[redaktə]

 1. Qara inək zağası
 2. Qaraca çobanın sonu
 3. Qaranquş
 4. Qaranər piri
 5. Qarasaqqal kəndi
 6. Qırxlar əfsanəsi
 7. Qırğıyla gürzənin dostluğu
 8. Qız cin
 9. Qız qalası (rəvayət)
 10. Qız və cinlər padşahının oğlu
 11. Qıza dönmüş cin
 12. Qızıl ilan
 13. Qızıl, gümüş, mis
 14. Qızıla dönən oğlan
 15. Qızqala
 16. Quleybanı
 17. Qurd Zöhrə
 18. Qurdağızlı uşaq
 19. Qurdlar tayfası
 20. Quşa dönən arvad
 21. Quşların padşahı

S[redaktə]

 1. Salman kişinin hekayəti
 2. Saqqız ağacı piri
 3. Sarı Aşıq (rəvayət)
 4. Sofu duası
 5. Sofu Hümbətin ilanı
 6. Sofu İsmayıl
 7. Sərəndaz

T[redaktə]

 1. Taptup piri
 2. Teymurləng və qarışqa
 3. Tısbağa
 4. Tufan dağı
 5. Turac quşu
 6. Tut ağacı piri
 7. Tütək qaya
 8. Təpəgöz Ləzgi
 9. Təpəgözün gözünün çıxması

U[redaktə]

 1. Ucubılıx
 2. Ucuqulu
 3. Uzunbulux
 4. Uğuz

V[redaktə]

 1. Vəng piri

X[redaktə]

 1. Xatın arxı
 2. Xıdır Nəbi bayramı
 3. Xıdır Nəvi yeli
 4. Xırxatala piri
 5. Xorna kəndi
 6. Xəzinə qaya

Y[redaktə]

 1. Yalqız ağac
 2. Yeddi qardaş dağı
 3. Yeddibulaq
 4. Yunus kişinin rəvayəti

Z[redaktə]

 1. Zalım padşah və qarı
 2. Zeynəb gölü
 3. Zəhərlə sağalan oğlan

Ç[redaktə]

 1. Çoban və cin
 2. Çobandaş
 3. Çobanın qurbanı

Ü[redaktə]

 1. Ülkər ulduzu

İ[redaktə]

 1. İlan buynuzu
 2. İlan, qaranquş və mığmığanın dostluğu
 3. İlanla qaranquşun dostluğu
 4. İlanlı dərə
 5. İpək qarıyla Köpək qarı
 6. İsa Musa quşu
 7. İsgəndər pəhləvan
 8. İtqıran kəndi

Ş[redaktə]

 1. Şah Abbasın səyahəti
 2. Şahisonqar quşu
 3. Şahpur dağı
 4. Şanapipik
 5. Şəfakar qız

Ə[redaktə]

 1. Əjdaha burnu
 2. Əmir Teymur və şair Kirmani
 3. Ərdova
 4. Əsli-Kərəm (rəvayət)
 5. Əzrayılın kələyi
 6. Əzrayılın qonaq gəlməsi